หน้าเดียว (ไม่ใช่เอกสารราชการ)

$50.00

หน้าเดียว (เอกสารราชการ เช่น ใบสำคัญต่างๆ)

$30.00

เอกสารที่มากกว่า 200 คำขึ้นไป

 

เอกสารธรรมดาหน้าเดียว

$75.00

เอกสารที่มีรูปแบบหน้าเดียว

$50.00

ค่าธรรมเนียมในกรณีแปลด่วน (แจ้งน้อยกว่า 2วัน)

$35.00

 

กรุณาติดต่อสอบถามราคาค่าบริการในกรณีที่ท่านต้องการแปลเอกสารหนึ่งใบ(มี2หน้า)