บริการล่ามด้วยโปรแกรม Skype

บริษัท Thai English Translation มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและประสิทธิภาพในการแปลงานให้ลูกค้า บริการล่ามด้วยโปรแกรม Skype เป็นทางเลือกที่สะดวกและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

บริการล่ามและแปลผ่าน Skype ได้แก่ การแพทย์ การศึกษา การเงิน กฎหมาย กรมตรวจคนเข้าเมือง ประชุม สัมนาต่างๆ หรือแม้แต่บทสนทนาหรือเอกสารใดๆก็ตามที่ลูกค้าต้องการทราบความหมายที่ถูกต้องชัดเจน ทางเราจะรักษาความลับของลูกค้าอย่างเข้มงวด

บริการล่ามผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์หรือเดินทางไปทำธุรกิจที่ประเทศไทย ลูกค้าสามารถดาวโหลดแอพ Skype เพื่อใช้งานได้ทุกที่

การสนทนาผ่านโปรแกรม Skype สามารถบันทึกผ่านข้อมูลได้

ราคาค่าบริการล่ามทางโทรศัพท์หรือโปรแกรม Skype

ชั่วโมงละ $60

หมายเหตุ: ในบางกรณีแม้เวลาในการแปลไม่ถึง 1 ชั่วโมงทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการ $60